Top.Mail.Ru
Элемтә – «Динамо» КА

Элемтә

Казан, Фатыха Амирхана, 13
mail@abdinamo.com
+7 (843) 202-02-07
+7 (843) 202-02-91
Соравыгыз бармы? Безнең белән элемтәгә керегез
Сезнең комментарий

Ошибка при отправке провертье поля формы

Кабул итү
mail@abdinamo.com
Дежур часть
dc@abdinamo.com
Бухгалтерия
Кадрлар белән тәэмин итү
бүлеге
kadry@abdinamo.com
IT бүлек
it@abdinamo.com
Финанс-планлаштыру бүлеге
Юридик бүлек
urist@abdinamo.com
Хезмәтне оештыру бүлеге
ohrana@abdinamo.com
Хезмәтне саклау
trud@abdinamo.com
Хуҗалык кирәк-яраклары белән тәэмин итү бүлеге
oho@abdinamo.com
Без – иминлек дөньясы